7MKM51117 Bilgisayar Destekli Mühendislik
   3+0 (3 kredi) (4 ECTS kredisi)

 Değerlendirme Sistemi      Belgeler  
 Yıl içi sınav
 Ödev (2)
 Final
%20
%20
%60
   Ders Uygulama Belgesi
 Ders Notları
 Notlar
 


Dersin İçeriği
 • Bilgisayar destekli mühendisliğe giriş
 • Bilgisayar destekli mühendislik için donanım: tasarım bürosu
 • Bilgisayar destekli mühendislik için donanım: imalat sahası
 • Bilgisayar destekli tasarım esasları
 • Koordinat sistemleri ve geometrik dönüşümler
 • Sentetik eğriler: B-spline eğrisi
 • Sentetik eğriler: Bezier eğrisi
 • Yüzey modelleme: B-spline ve Bezier yüzeyleri
 • Tel kafes modelleme ve katı modelleme
 • Montaj modelleme
 • Sayısal metodlar: Sonlu elemanlar metodu
 • Sayısal kontrol sistemleri (NC, CNC)
 • Elle ve bilgisayar destekli parça programlama
 • CAD-CAM integrasyonu
 Dersin Amacı
 • Bilgisayar destekli tasarımın esaslarını kavrama
 • Mühendislik analizlerinde sayısal metotları hakkında eleştirel farkındalık yaratma
 • Mühendisler için bilgisayar destekli araçların yetenekleri ve sınırları konusunda farkındalık yaratma
Bilgi ve Beceriler

Bu dersi geçen öğrenciler;

 • Bilgisayar destekli tasarım temelleri hakkında genel bilgi edinirler
 • Sentetik eğriler ile çalışabilirler
 • Yüzey modelleme tekniklerini uygulayabilirler
 • Katı modelleme tekniklerini uygulayabilirler
 • Sayısal metotların kapsam ve amacını tartışabilirler
 • Bilgisayarla bütünleşik imalat uygulamarlı konularında bilgi sahibi olurlar
 Ders Kitabı ve Kaynaklar
 • An Introduction to Computer-Aided Engineering, A. Tizzard, McGraw Hill Book, London, 1994
 • Bilgisayar Grafikleri, A. Çetini Seçkin Yayınevi, İstanbul, 2003
 • CNC Takım Tezgahlarının Programlanması ve CAD-CAM Sistemleri, M. Akkurt, Birsen Yayınevi, İstanbul 2010
 • CADD/CAM Bilgisayar Destekli Çizim ve Üretimin Temelleri, F.Ünsaçar, A.N.Çoklar, Atlas Yayınevi, İstanbul, 2004
 • Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları, M. Akkurt, Birsen Yayınevi, İstanbul 1996
 • Computer and Geometrik Modelling for Engineers, V.B.Anand, John Wiley & Sons, 1993
 • Automation, Production Systems and Computer İntegrated Manufacturing, M.P.Groover, Prentice-Hall, 2001
Ders Planı
 1. Bilgisayar destekli mühendiliğe giriş
 2. Bilgisayar destekli mühendislik için donanım: tasarım bürosu
 3. Bilgisayar destekli mühendislik için donanım: imalat sahası
 4. Bilgisayar destekli tasarım esasları
 5. Koordinat sistemleri ve geometrik dönüşümler
 6. Sentetik eğriler: B-spline eğrisi
 7. Sentetik eğriler: Bezier eğrisi
 8. Yüzey modelleme: B-spline ve Bezier yüzeyleri
 9. Tel kafes modelleme ve yüzey modelleme
 10. Katı modelleme ve montaj modelleme
 11. Sayısal metodlar: sonlu elemanlar metodu
 12. Sayısal kontrol sistemleri (NC, CNC)
 13. Elle ve bilgisayar destekli parça programlama
 14. CAD-CAM integrasyonu