RES 103 Teknik Resim 2+2 (3 kredi) (4 ECTS kredisi)

 Değerlendirme Sistemi      Belgeler  
 Yıl içi sınav (2)
 Uygulama (her hafta)
 Ödev (2)
 Final
%20
%20
%20
%40
   Ders Uygulama Belgesi
 Ders Katalog Formu
 Ders Notları
 Notlar
 


Dersin İçeriği
 • Mühendislikte Teknik Resim
 • Teknik Resim Araç ve Gereçleri
 • Çizgilerin Anlamları, Teknik Yazı
 • Ölçülendirme Esasları
 • İzdüşüm Prensipleri
 • Görünüşler
 • Görünüşlerin Çizilmesi
 • Yardımcı Görünüşler
 • Kesit Görünüşler
 • Perspektif Resimler
 • Yüzey İşleme Sembolleri
 • Bağlama Elemanlarının Çizimi
 Dersin Amacı
 • Teknik resim çizimlerini hazırlama ve okuma becerisi kazandırmak.
 • Teknik resimler üzerinde ölçülendirme, yüzey işleme sembollerini kullanma becerisi kazandırmak.
 • Standart makina elemanlarını ve makina montaj resimlerini çizebilme becerisi kazandırmak.
Bilgi ve Beceriler

Bu dersi geçen öğrenciler;

 • Serbest elle çizebilir ve teknik yazı yazabilir.
 • ​Teknik resimleri ölçülendirebilir.
 • ​Makina parçalarının görünüşlerini çizebilir.
 • ​Makina parçalarının kesit görünüşlerini çizebilir.
 • ​Yüzey işleme sembollerini resim üzerinde gösterebilir.
 • ​Bağlama elemanlarının teknik resimlerini çizebilir.
 Ders Kitabı ve Kaynaklar
 • Mühendislik Çizimin Esasları, S.Kurt, İ.Gerdemeli, C.E.İmrak, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005.
 • ​Engineering design graphics : AutoCAD 2007, J.H. Earle, Pearson/Prentice Hall, New York, 2008
 • ​Teknik Resim, Temel Bilgiler, İ.Z.Şen,N.Özçilingir, DE-HA Yayın, İstanbul, 2007
 • ​Makine Resmi, İ.Z.Şen,N.Özçilingir, DE-HA Yayın, İstanbul, 2007
 • ​Engineering Graphics, F.E.Giesecke, et.al., Pearson/Prentice Hall, New Jersey, 2004
 • ​Technical Graphics Communication, G.R.Bertoline, et.al., McGraw-Hill, Boston,2003
Ders Planı
 1. Teknik Resme Giriş ve Teknik Yazı
 2. Ölçülendirmenin Esasları
 3. Yassı Parçalar
 4. İzdüşüm Prensipleri ve Görünüşler
 5. Görünüşler-1
 6. Görünüşler-2
 7. Görünüşler-3
 8. Kesit Görünüşler-1
 9. Kesit Görünüşler-2
 10. Kesit Görünüşler-3
 11. Yüzey Pürüzlülüğü ve Yüzey İşleme Sembolleri
 12. Perspektif Resimler
 13. Makina Montaj Resmi
 14. Bağlama Elemanlarının Çizimi