Notlandırma Esasları

Transport Tekniği Grubu tarafından verilen ve koordinasyonu yürütülen derslerde aşağıdaki notlandırma esas alınmaktadır.

(Ders uygulama belgesinde bu durumu açıkça belirtmemiş Öğretim Üyeleri farklı değerlendirmelerde bulunabilir.)
93 - 100
85 - 92
71 - 84
61 - 70
  AA
  BA
  BB
  CB

51 - 60
47 - 50
45 - 47
<45
  CC
  DC
  DD
  FF