Pergel Jeff Sheldon @ugmonk

Başlangıçta Makina Elemanları Kürsüsü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Transport Tekniği Kürsüsü, Profesör Güher Dosdoğru'nun 11 Kasım 1959 yılında Dekanlığa "Transport Tekniği Kürsüsü'nün ihdası tasavvuru dolayısıyla düşünceler ve teklifler" başlıklı yazısı üzerine, Makina Elemanları Kürsüsü'nden ayrılarak Transport Tekniği ve Teknik Resim Kürsüsü olarak kurulmuştur. 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği kürsülerin kapatılması üzerine Transport Tekniği ve Teknik Resim, Makina Elemanları ve Ziraat Makinaları Kürsüleri birleşerek Konstrüksiyon Anabilim Dalı'nı oluşturmuşlardır. 2009 yılında İTÜ Senatosunun aldığı karar ile Anabilim Dallarının kapatılması üzerine, Makina Mühendisliği Bölümü Makina Mühendisliği Anabilim Dalına bağlanmıştır. Devamı...

Haberler


Duyurular


Bilimsel Etkinlikler