Araştırma Projeleri

Araştırma Projeleri
Teknik Resimin Bilgisayar Ortamında Güncelleşmesi İçin Bilimsel Araştırma ve Geliştirme, İTÜ Araştırma Fonu Proje no: 1347
I. GERDEMELİ
2001
Bilgisayar ortamında teknik resimin güncellenmesi için bilimsel araştırma ve geliştirme, İTÜ Araştırma Fonu Proje no: 1296
C. E. İMRAK 
2003 
Asansör sistemlerinde kullanılan dişlilerdeki kusurlara yapay sinir ağları yöntemiyle teşhisi, İTÜ Araştırma Fonu Proje no: 2097
C. E. İMRAK
2003
Asansör kılavuz raylarının gerilme analiz, İTÜ Araştırma Fonu Proje no: 00_04_134
C. E. İMRAK
2004
Kren Tekerleklerinin Modern Sayısal Yöntemleri ile Gerilme Analizi ve Karşılaştırılması, İTÜ Araştırma Fonu Proje no: 2099
I. GERDEMELİ
2004
Bilgisayar Yardımıyla Yürüyen Merdivenlerde Kullanılan Lamelli Zincirlerin Gerilme Analizi, İTÜ Araştırma Fonu Proje no: 00_04_74
I. GERDEMELİ
2004
Kaldırma makinaları elemanlarının sınır elemanlar yöntemiyle bilgisayar ortamında gerilme analizi için bilimsel araştırma ve geliştirme, İTÜ Araştırma Fonu Proje no: 11_04_136
C. E. İMRAK
2004
Transport Sistemlerininde Kullanılan Zincirlerin Değişik Yüklere Göre Sınır Elemanları ve Sonlu Elemanlar Yöntemleri ile Gerilme Analizi, İTÜ Araştırma Fonu Projesi
İ. GERDEMELİ
2004
Kanca traverslerinin parametrik tasarlanması, gerilme analizleri ve prototip üretim yöntemlerinin incelenmesi, İTÜ Araştırma Fonu Proje no: 00_04_97
C. E. İMRAK

2005
Eşzamanlı mühendislikte montaja uygun tasarım yaklaşımı ve üniversal asansör otomatik kabin kapısı tasarımına uygulaması, İTÜ Araştırma Fonu Proje no: 00_04_75
C. E. İMRAK

2004
Kren Köprülerinin Katı Modellenmesi ve Sonlu Elemanlarla Analizi, İTÜ Araştırma Fonu Proje no: 11_04_209
C. E. İMRAK
2004
Birleştirilmiş Sınır Eleman ve Sonlu Eleman Metoduyla Gerilme Analizi - Düz Dişli Çarklara Uygulanması, İTÜ Araştırma Fonu Proje no: 00_05_51
C. E. İMRAK
2005
Hermetik Pistonlu Kompresörlerde Sürtünme Kayıplarının İncelenmesi, İTÜ Araştırma Fonu Proje no: 00_05_17
I. GERDEMELİ

2006
Hidrolik Asansörlerde Seviyeleme Kontrolü, İTÜ Araştırma Fonu Proje no: 00_05_22
I. GERDEMELİ

2006
Otomatik Ambarlama (asis) Sistemi İşletme Uygulaması ve Sistem Tasarımı, İTÜ Araştırma Fonu Proje no: 00_05_26
I. GERDEMELİ
2006
Asansör Kabin Çerçevelerinin Bilgisayar Ortamında Tasarımı ve Sonlu Elemanlar ile Yapısal Analizi, İTÜ Araştırma Fonu Proje no: 00_05_42
C. E. İMRAK

2005
Portal Kren Gövdesinin Sonlu Elemanlarla Modellenmesi ve Statik Gerilme Analizi, İTÜ Araştırma Fonu Proje no: 00_05_47
C. E. İMRAK
2005
Çift Yönlü Kaymalı Asansör Fren Bloklarının Dizayn Parametrelerinin Belirlenmesi ve Analizi, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı
C. E. İMRAK
2010
Asansör Kılavuz Raylarının ve Fren Bloklarının Deneysel Gerilme Analizi, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı
İ. GERDEMELİ
Devam etmekte
Asansör Fren Bloklarının Modellenmesi ve Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı
C. E. İMRAK
2010
Belirli Koşullar Altında Tel Halatların Modellenmesi ve Gerilme Analizi, İTÜ Araştırma Fonu, Araştırma-Geliştirme Projesi
C. E. İMRAK
2010
Halat Ömrüne Etki Eden Parametrelerin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi, İTÜ Araştırma Fonu, Araştırma-Geliştirme Projesi
C. E. İMRAK
2010
Halat Demetlerinin ve IWRC Modellerinin Sonlu Elemanlarla Modellenmesi ve Analizi, İTÜ Bilimsel Araştırma Fonu
C. E. İMRAK
2010
Çift Katlı Asansörlerin Trafik Modellemesi, Analizi ve Montaja Uygun Tasarımı, İTÜ Bilimsel Araştırma Fonu
C. E. İMRAK
Devam Etmekte
Asansör Kılavuz Ray Mesnet Bağlantılarının Dinamik Yük Altında Modellenmesi ve Analizi, İTÜ Bilimsel Araştırma Fonu
C. E. İMRAK
Devam Etmekte