MAK 198 Atölye 0+0+2 (kredisiz) (0 ECTS kredisi)

 Değerlendirme Sistemi      Belgeler  
İSG Sınavı
Atölye Çalışması
Ödev
Dönem projesi
70/100
4 adet
5 adet
1 adet
   Ders Katalog Formu
 Atölye Defteri Kapak
 Atölye Def. Boş Sayfa
 Ders Notları
 


Dersin İçeriği
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Kişisel koruyucu donanımlar
 • Tesviyecilik
 • Atölyede iş disiplini
 • Tesviyeci tezgahları ve el takımları
 • Ölçme ve kontrol
 • Markalama teknolojisi
 • Makina imalat malzemeleri
 • Bağlama elemanlarını tanıma
 • Makina elemanlarını tanıma
 • Kılavuz ve pafta çekme
 • Perçinleme
 • Basit makina montajı


 Dersin Amacı
 • Atölye ortamında iş güvenliği tedbirleri
 • Atölyede kişisel koruma donanımları kullanma becerisi
 • Temel el aletlerini tanıma ve gerektiğinde güvenli bir şekilde kullanma becerisi
 • Ölçüm aletlerini tanıyarak temel mesafe ölçümlerini ve ilgili ekipmanların ölçümünü yapabilme becerisi
 • Tekniğine uygun markalama işlemlerini yapabilme becerisi
 • Perçinle birleştirme becerisi
 • Pafta ve kılavuzla vida açma becerisi
 • Bağlama elemanları konusunda bilgi edinme ve kullanabilme becerisi
 • Tesviyecilik ve el aletlerini kullanma becerisi
 • Basit montaj yapabilme becerisi kazanma.

Bilgi ve Beceriler

Bu dersi geçen öğrenciler;

 • Atölyede çalışırken kişisel koruyucu donanımlarını kullanabilir.
 • Temel tesviyecilik aletlerini güvenle kullanabilir.
 • Ölçme ve kontrol aletlerini kullanabilir.
 • Markalama yapabilir.
 • Perçinle birleştirme yapabilir.
 • Kılavuz ve pafta ile diş açabilir.
 • Bağlama elemanlarını ve çeşitleri hakkında bilgi sahibidir.
 • Basit montaj işlerini yapabilir.

 Ders Kitabı ve Kaynaklar
 • Makina Bilgisi, M. Akkurt, Birsen Yayınevi, 2007.
 • Mühendislik Çizimin Esasları, S.Kurt, İ.Gerdemeli, C.E.İmrak, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005.
 • Ölçme Bilgisi ve Kontrol, M.Bağcı, Y.Erişkin, Milli Eğitim Basımevi, 1999.
 • Atelye ve Teknoloji-1, Ş.Özcan, H.Bulut, Gül Yayınevi, 1991.
 • Atelye ve Teknoloji-2, Ş.Özcan, H.Bulut, Gül Yayınevi, 1991.
 • Atelye ve Teknoloji-3, Ş.Özcan, H.Bulut, Gül Yayınevi, 1991.
 • Metalwork Technology, G.H. Thomas, Bath Press, 1972.

Ders Planı
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği – 1
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği – 2
 3. Atölye ve El Aletleri, Ölçme - kontrol
 4. Uygulama – 1 (Ölçme - Kontrol)
 5. Markalama, Makina Malzeme Bilgisi
 6. Uygulama – 2 (Markalama)
 7. Vida Bağlantıları
 8. Uygulama – 3 (Pafta - Kılavuz Çekme)
 9. Makina Elemanları, Perçinleme
 10. Uygulama – 4 (Perçinleme)
 11. Proje çalışması – 1
 12. Proje çalışması – 2
 13. Proje çalışması – 3
 14. Proje çalışması – 4