RES 107 Teknik Resim 1+2 (2 kredi) (3 ECTS kredisi)

 Değerlendirme Sistemi      Belgeler  
 Yıl içi sınav (1)
 Uygulama (her hafta)
 Ödev (1)
 Final
%20
%20
%10
%50
   Ders Katalog Formu
 Ders Notları

 
 AutoCAD File (*.dwg)

Dersin İçeriği
 • Mühendislikte Teknik Resim
 • Çizgilerin Anlamları
 • Teknik Yazı
 • Ölçülendirme Esasları
 • İzdüşüm Prensipleri
 • Görünüşlerin Çizilmesi
 • Kesit Görünüşler
 • Perspektif Resimler
 • Bilgisayar Destekli Teknik Resmin Prensipleri
 • Temel Çizim Komutları
 • Temel Düzenleme Komutları
 • Bilgisayar Destekli 2-Boyutlu Çizim
 Ders Kitabı ve Kaynaklar
 • Mühendislik Çizimin Esasları, S.Kurt, İ.Gerdemeli, C.E.İmrak, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005.
 • ​Engineering design graphics : AutoCAD 2007, J.H. Earle, Pearson/Prentice Hall, New York, 2008
 • ​Teknik Resim, Temel Bilgiler, İ.Z.Şen,N.Özçilingir, DE-HA Yayın, İstanbul, 2007
 • ​Makine Resmi, İ.Z.Şen,N.Özçilingir, DE-HA Yayın, İstanbul, 2007
 • ​Engineering Graphics, F.E.Giesecke, et.al., Pearson/Prentice Hall, New Jersey, 2004
 • ​Technical Graphics Communication, G.R.Bertoline, et.al., McGraw-Hill, Boston,2003
Ders Planı
 1. Teknik Resme Giriş ve Teknik Yazı
 2. Ölçülendirmenin Esasları ve Yassı Parçalar
 3. İzdüşüm Prensipleri ve Görünüşler
 4. Görünüşler
 5. Kesit Görünüşler -1
 6. Kesit Görünüşler -2
 7. Perspektif Resimler
 8. Bilgisayar Destekli Teknik Resme Giriş
 9. Temel Çizim Komutları -1
 10. Temel Çizim Komutları -2
 11. Görüntüleme ve Değiştirme Komutları -1
 12. Görüntüleme ve Değiştirme Komutları -2
 13. Bilgisayar Ortamında Boyutlandırma Komutları
 14. Bilgisayar Ortamında Kesit Görünüşler