ABT 505 Bakım Yönetimi 3+0 (3 kredi) (3 ECTS kredisi)

Değerlendirme Sistemi
     Documents  
 Dönem Ödevi (2)
 Final%50
%50


   Ders Katalog Formu
 Ders Notları
İTÜ Enerji Enstitüsü
Akıllı Bina ve Tesis Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin İçeriği

Bakım kavramı, amaçları ve yöntemleri; bakım planlama sistemi ve organizasyonu; bakım faaliyetleri; bakım çizelgeleme ve kontrol; düzeltici ve arızi bakım; arıza dağılımları ve güvenilirlik; proaktif bakım: koruyucu, kestirimci, toplam üretken, toplam verimli bakım; güvenirlilik merkezli bakım; bilgisayarlı bakım yönetim sistemleri (BBYS), bakımda çevre ve iş güvenliği; akıllı binalarda bakım (HVAC, mekanik tesisatlar ve asansörler).

 Dersin Amacı
 • Bakım metotlarını kavramak,
 • Arıza dağılımı ve güvenirlilik hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Bakım planlamanın esaslarını öğrenmek,
 • Bina otomasyon sistemlerinde, akıllı binalar ve tesislerin optimal şekilde bakımlarını planlayarak, en uygun çalışma şartlarında kalmasını sağlayacak yöntemlerin kavramak.
 Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersi geçen öğrenciler;

 • Bakım faaliyetlerini, en uygun planlama bilgisi ile gerçekleştirir
 • Makine ve ekipmanların arıza davranışını bilir.
 • Bakım yöntemlerini tanımak ve hangi durum için hangi yöntemi seçebileceğini bilmek.
 • Arıza, bakım, tamir ve önleyici, kestirimci, düzeltici vb. bakım konularını kavrar.
 • Bilgisayar destekli bakım yönetim sistemleri konusunda bilgi sahibidir.
 Ders Kitabı ve Kaynaklar
 • Akıllı Bina ve Tesislerde Bakım Planlaması ve Yönetimi, Ders Notları, 2019

​​

 • Bakım Planlaması, M.Köksal, Seçkin Yayıncılık, İstanbul (2013)
 • Endüstriyel Bakım : Kestirimci ve Önleyici Bakımın Temelleri, B. Kirazlar, Birsen Yayınları, İstanbul (2007)
 • Bakım Planlaması Teknikleri ve RCM, A. Uzun, Nobel Yayınevi, İstanbul (2011)
 • Genel Tesis ve Cihazlar için Koruyucu Periyodik Bakım El Kitabı, M.Özer, MMO Yay. 2004/250/2, İst. (2004)
 • Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA), B. Akın, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul (1998)
 • Otomatik Kontrol Tesisatı : Bina Otomasyon Sistemleri, Ed. U. Ayken, MMO Yayınları 318/2, İstanbul (2017)
 • Uptime: Strategies for Excellence in Maintenance Management, 3rdEd. J.D.Cambell, J.V.Reyes, Picknell (2015)
 • Effective Building Maintenance: Protection of Capital Assets, H.W. Stanford, Taylor & Francis, London (2010)
 • Maintenance & Reliability Best Practices, R. Gulati, Industrial Press, New York (2013)
 • Maintenance Planning, Coordination and Scheduling, D.Nyman, J.Levitt, Ind. Press, New York (2010)
 • Complete Guide to Preventive and Predictive Maintenance, J.Levitt, Ind. Press, New York. (2011)