MKS 533 Transport Tekniğinde İleri Konular
3+0 (3 kredi) (3 ECTS kredisi)

 Değerlendirme Sistemi      Belgeler  
 Odev vize
 Sunum
 Final

%30
%30
%40

   Ders Katalog Formu
 Ders Notları
 

Köprülü Kren Kons.
Sunumlar
Portal Kren Sonlu E. An
.Dersin İçeriği
 • Transport makinalarının kullanım amacına göre sınıflandırılması ve elemanlarının yapıları
 • Transport makinalarının imalinde kullanılan malzemelerin seçimi ve etkiyen kuvvetler
 • Transport makinalarının işletme koşulları ve performansları
 • Transport makinalarının dengeleme problemleri ve devrilme koşulları
 • Periyodik kontrol ve bakım esasları
 Dersin Amacı
 • Sanayide imalat akışını ekonomik ve güvenli bir şekilde sağlayan, açık ve kapalı alanlarda tesis edilen transport sistemlerinin seçimi,
 • Transport makinalarının konstrüksiyonları ile hesap yöntemlerinin ele alınması
 • Transport sistemlerinin konstrüksiyonlarının FEM ve DIN normlarına uygun tasarımının yapılması,
 • Endüstriyel tesislerinde kullanılan transport sistemlerinin tasarım esaslarının verilmesidir.
Bilgi ve Beceriler

Bu dersi geçen öğrenciler;

 • Sanayide taşınacak mallara göre transport sistemlerini belirleme becerisi
 • Ürünün ekonomik olarak taşıma yönteminin belirlenmesi becerisi,
 • Transport makinalarının tasarım becerisi,
 • Endüstri tesislerinde kullanılan transport sistemlerinin projelendirme ve maliyet analizi becerisi.
 Ders Kitabı ve Kaynaklar
 • Crane Design Theory and Calculations of Reliability, J. Kogan, John Wiley & Sons, New York, 1976
 • Konstrüksiyonlar Cilt 1 ve 2, S.Kurt, G.M.Kutay, R.Aslan, MMO Yayını No. 483, İstanbul, 2008
 • Cranes-design, and practice, and maintenance, J. Verschoof, Professional Engineering Publishing, London, 2000
 • Materials Handling Handbook, D. E. Mulcahy, McGraw-Hill, New York, 1999
 • Materials Handling Handbook, R. A. Kulwiec, Wiley, New York, 1985
Ders Planı
 1. Yük tutma elemanları
 2. Transport sistemlerinde temel tasarım kabulleri
 3. Transport sistemlerinde kullanılan malzemelerin seçimi
 4. Transport sistemlerine etkiyen kuvvetler
 5. Transport sistemlerinin işletme şartları ve performansları
 6. Transport sistemlerin dinamiği
 7. Rüzgar yükleri
 8. Transport sistemlerinde denge problemleri ve devrilme koşulları
 9. Optimum güvenirlilik şartlarının belirlenmesi
 10. Transport sistemlerinin maliyet hesapları
 11. Pratik konstrüksiyon esasları
 12. Transport sistemlerinin projelendirilmesi
 13. Transport sistemlerinde periyodik kontrol ve bakım esasları
 14. Transport sistemlerinde bilgisayar uygulamaları