MKS 546 Sürekli Transport Sistemleri 3+0 (3 kredi) (3 ECTS kredisi)

 Değerlendirme Sistemi      Belgeler  
 Sunum (Yıliçi sınav)
 Ödev
 Final

%30
%30
%40

   Ders Katalog Formu
 Ders Notları


 


Dersin İçeriği
 • Taşınacak Yüklerin Sınıflandırılması
 • Sürekli Transport Makinalarının Sınıflandırılması
 • Bantlı Konveyör Konstrüksiyonu ve Elemanları
 • Bantlı Konveyörlerin Mekanik Hesap Esasları
 • Paletli Konveyörlerin Konstrüksiyon Esasları
 • Kepçeli ve Kovalı Elevatörlerin Konstrüksiyon Esasları
 • Helezonlu Transport Makinalarının Konstrüksiyonu ve Hesapları
 • Salınımlı ve Titreşimli Transport Makinaları
 • Hidrolik Transport Makinaları ve Hesap Esasları
 • Pnömatik Transport Makinaları ve Hesap Esasları
 • Yükleyicilerin Sınıflandırılması
 • Zincirli Transport Makinalarının Konstrüksiyonu
 • Rulolu Transport Makinaları ve Hesap Esasları
 • Sürekli Transport Makinalarının Kullanım Yerleri
 • Sürekli Transport Makinaları ile İlgili Standartlar ve Yönetmelikler.
 Dersin Amacı

Endüstriyel tesislerde üretim aşamasında ve tesislere giriş-çıkışlarda sürekli olarak akışı sağlamak için ham madde, yarı mamul ve mamullerin tesis içinde ve dışında taşınmasında uygun sistemlerin seçimini, konstrüksiyonunun ve elemanlarının tasarımının yapılması büyük önem taşımaktadır. Sürekli malzeme taşınması, endüstriyel ekonomide önemli bir rol oynar. Verimli bir biçimde düzenlenmiş bir taşıma sisteminden yoksun modern bir endüstriyel tesis düşünülemez. Uygun bir konstrüksiyon, mühendisin tecrübesi, bilgisi yanında zekası ve kabiliyetini de kullanarak sağlanabilir. Bu dersin maksadı, endüstri tesislerinde iş akışı ve ekonomik taşıma yöntemlerindeki tasarım esaslarının verilmesidir.

Bilgi ve Beceriler

Bu dersi geçen öğrenciler;

 • Sanayide taşınacak mallara göre taşıma sistemlerini belirleme becerisi
 • Ürünün ekonomik olarak taşıma yönteminin belirlenmesi becerisi
 • Transport makinalarının tasarım becerisi
 • Transport makinalarının projelendirme ve maliyet analizi becerisi kazanırlar.
 Ders Kitabı ve Kaynaklar
 • Sürekli Transport Sistemleri, İ.Gerdemeli, C.E.İmrak, M.K.Kesikçi, Birsen Yay., İstanbul, 2005
 • Transport Tekniği Cilt 1-2-3, M. Demirsoy, Birsen Yayınevi, 1993
 • Handbook of Materials Handling, R. Robinson, Ellis Horward ltd., 1986
 • Materials Handling Handbook, D.E. Mulcany, McGraw Hill Book, New York, 1999
 • Conveying Machines Volume 1 & 2, A.O. Spivakovsy, V.K. Dyachkov, MIR Publ., Moskov, 1985
 • Bantlı Konveyörler, E. Aşık, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayın NO:98, İstanbul, 1988
Ders Planı
 1. Taşınacak Yüklerin Sınıflandırılması
 2. Sürekli Transport Makinalarının Sınıflandırılması ve Kullanım Yerleri
 3. Bantlı Konveyör Konstrüksiyonu ve Elemanları
 4. Bantlı Konveyörlerin Mekanik Hesap Esasları
 5. Paletli Konveyörlerin Konstrüksiyon Esasları
 6. Elevatörlerin Konstrüksiyon Esasları
 7. Helezonlu Transport Makinalarının Konstrüksiyonu ve Hesapları
 8. Salınımlı ve Titreşimli Transport Makinaları
 9. Hidrolik Transport Makinaları ve Hesap Esasları
 10. Pnömatik Transport Makinaları ve Hesap Esasları
 11. Yükleyicilerin Sınıflandırılması
 12. Zincirli Transport Makinalarının Konstrüksiyonu
 13. Rulolu Transport Makinaları ve Hesap Esasları
 14. Sürekli Transport Makinaları ile İlgili Standartlar ve Yönetmelikler