Ar. Gör. Abdülmelik Sancak

Ar. Gör. Abdül Melik Sancak
Tel +90 212 293 1300 / 2449
Oda 221
e-posta sancak17@itu.edu.tr
Adres
Çalışma ve İlgi Alanları
Asansör Teknolojileri ve Hesaplamaları, Asansörlerin Sismik Yükler Altında İncelenmesi, Sonlu Elemanlar Yöntemi, CAD / CAE, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Teknik Resim

Eğitim ve Akademik Geçmiş
2020 ... Doktora, İTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Programı
2020 ... İTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi
2020 Yüksek Lisans, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Konstrüksiyon Programı
2019-2020 Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Makina Mühendisliği, Araştırma Görevlisi
2017 Lisans, Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği (İngilizce)

Yardımcı olduğu dersler
Lisans Dersleri
RES 105
MAK110E
Lisansüstü Dersleri
MAK 537E
MAK 540
Akademik ve İdari Görevler
-

Diğer Görevler / Üyelikler
-

Çalışma Alanları