Öğr. Gör. Dr. Adem Candaş

Adem Candaş

Tel +90 212 293 1300 / 2691
Faks +90 212 245 0795
Oda 222
e-posta candas@itu.edu.tr
Adres
Kişisel web sayfası
Özgeçmiş
Çalışma ve İlgi Alanları
Nümerik analiz, yapısal analiz, sonlu elemanlarla modelleme ve analiz, Peridynamics, Kırılma mekaniği, dinamik kırılma, bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik, asansör teknolojileri, CAD/CAE, FEM, teknik resim, bilgisayar destekli teknik resim.

Eğitim ve Akademik Geçmiş
2021 Doktora, İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makina Mühendisliği Doktora Programı
2018 İTÜ Makina Fakültesi, Öğretim Görevlisi
2018 Ziyaretçi Araştırmacı (3 ay), Strathclye Üniversitesi, Glasgow, UK
2017 Yüksek Lisans, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Jeodinamik Programı
2015 ... Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı
2013 Yüksek Lisans, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Konstrüksiyon Programı
2013 Lisans, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü,
2010 İTÜ Makina Fakültesi, Konstrüksiyon Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
2010 Lisans, İTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği
2005 Lise, Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi

Yardımcı olduğu dersler
Lisans Dersleri
MAK 105
MAK 110E
MAK 4023

ES 161Lisansüstü Dersleri
MKS 537E
MKS 540
MKS 546

Akademik ve İdari Görevler
2010-...     Transport Tekniği Grubu web sitesi yönetimi
2005-2010 İTÜ Makina Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı, Yarı Zamanlı öğrenci

Diğer Görevler / Üyelikler
-

Çalışma Alanları