Dr.Öğr.Ü. İsmail Gerdemeli (Emekli)

İsmail Gerdemeli

e-posta gerdemeli@itu.edu.tr
Adres
Kişisel web sayfası
Çalışma ve İlgi Alanları
Teknik resim, transport tekniği, makina tasarımı, bantlı konveyörler

Eğitim ve Akademik Geçmiş
1992 Yardımcı Doçent
1990 Öğretim Görevlisi
xxxx Doktora, İTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Doktora Programı
1981 İTÜ Makina Fakültesi, Konstrüksiyon Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
xxxx Lisans, Varna Üniversitesi, Bulgaristan, Makina Mühendisliği

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri
Lisans Dersleri
RES 105
MAK 4023

MM 103Lisansüstü Dersleri
MAK 546
MAK 625

Akademik ve İdari Görevler
2002 Konstrüksiyon Programı Yürütme Kurulu üyesi

Diğer Görevler / Üyelikler
Makina Mühendisleri Odası Üyesi, IAEE üyesi, Kaynak Teknik Derneği üyesi

Çalışma Alanları