Özlem Salman

Özlem Salman

e-posta: ozlemsalman@itu.edu.tr
Adres
Çalışma ve İlgi Alanları
Transport tekniği, bilgisayar destekli mühendislik, sonlu elemanlar analizleri, tek halatların modellenmesi ve analizi.

Eğitim ve Akademik Geçmiş
2016 Doktora, İTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Doktora Programı
2010 Yüksek Lisans, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Konstrüksiyon Programı
2008-2016 İTÜ Makina Fakültesi, Konstrüksiyon Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
2008 Lisans, Marmara Üniversitesi, Makina Teknik Eğitim Fakültesi
2003 Lise, Avcılar Anadolu Lisesi

Yardımcı olduğu dersler
Lisans Dersleri
RES 105
RES 112ELisansüstü Dersleri


Akademik ve İdari Görevler
-
Diğer Görevler / Üyelikler
-

Çalışma Alanları