Ulusal Bildiriler

Ulusal Bildiriler

2014

 • S Atay, C.E.İmrak, S.Targıt, U.Şahin, Belirli Yükleme Koşulları Altında Kılavuz Ray Bağlantı Elemanlarına Etkiyen Kuvvetlerin Tespiti, Asansör Sempozyumu 2014, 25-17 Eylül 2014, İzmir.


2012

 • M.Kocaman, C.E.İmrak, “Çift Katlı Asansörlerin Trafik Modellemesi ve Analizi”, Asansör Sempozyumu 2012, 4-6 Ekim 2012, s. 31-39, İzmir.
 • Y.Z.Kocabal A.Candaş, E.Kayaoğlu, C.E.İmrak, “19. Yüzyıl Hidrolik Asansör Teknolojisi ve Tarihi Asansör”, Asansör Sempozyumu 2012, 4-6 Ekim 2012, s. 49-55, İzmir.
 • Ö.Salman, C.E.İmrak, S.Targıt, “Asansör Mesleki Yeterlilikleri ve Mesleki Teknik Eğitimin İrdelenmesi”, Asansör Sempozyumu 2012, 4-6 Ekim 2012, s. 109-117, İzmir.
 • E.Kayaoğlu, A.Candaş, C.E.İmrak, S.Targıt, “Ani Tip Fren Bloklarının Modellenmesi, Testi ve Analizi”, Asansör Sempozyumu 2012, 4-6 Ekim 2012, s. 209-215, İzmir.
2010
 • C. E. İmrak, Ö. Salman, Asansör Kabin Kapılarının Montaja Uygun Tasarımı, 2.Ulusal Tasarım-İmalat ve Analiz Kongresi TİMAK, 11-12 Kasım 2010, s. 272-280, Balıkesir.
 • C. E. İmrak, Ö. Salman, Füniküler Sistemler ve Türkiye’de Kullanımı, Asansör 2010, 21-23 Mayıs 2010, s. 33-40, İzmir.
 • C. E. İmrak, D. Özer, Binalarda Enerji Tasarrufu ve Asansörlerin Enerji Tüketimi,Asansör 2010, 21-23 Mayıs 2010, s. 96-102, İzmir.
 • C. E. İmrak, D. Özer, Binalarda Enerji Tasarrufu ve Asansörlerin Enerji Tüketimi,Asansör 2010, 21-23 Mayıs 2010, s. 96-102, İzmir.
 • C. E. İmrak, Ö. Salman, Taşıyıcı Halatların Deneysel Gerilme Analizi, Asansör 2010, 21-23 Mayıs 2010, s. 201-209, İzmir.

2008

 • C. E. İmrak, Ö.Şentürk, Çelik Tel Halat Demetinin Modellenmesi ve Sonlu Elemanlarla Analizi, Asansör Sempozyumu 2008, 23-25 Mayıs 2008, s. 202-213, İzmir.

2007

 • Ç. Bahadır, F. Çelik, C. E. İmrak, Servo Elektronik Valf (SEV) ile Hidrolik Asansörlerde Hız Kontrolü, TOK 2007,  5 -7 Eylül 2007, s. 523- 528, İstanbul.

2006

 • S. Kurt, C. O. Azeloğlu, Asansörlerde Kullanılan Çelik Tel Halatlar, Seçim ve Bakım Yöntemleri, Asansör Sempozyumu 2006, 14-16 Nisan 2006, s. 105-116, İzmir.

2005

 • S. Kurt, Bilgisayar Destekli Teknik Resim Dersi Tasarım Ödevlerinde Takım Çalışması Yönteminin Değerlendirilmesi, Mühendislik Eğitimi  Sempozyumu 2005, 18-19 Kasım 2005, s. 289-293, Ankara.
 • İ. Gerdemeli, M. K. Kesikçi, M. C. Fetvacı, Mafsallı Zincirlerin Sınır Eleman Metoduyla Gerilme Analizi,III. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 16-17 Eylül 2005, s. 195-204, Konya.
 • İ. Gerdemeli, C. E. İmrak, M.C. Fetvacı, Yürüyen Merdiven Çelik Konstrüksiyonunun Sonlu Elemanlar Metoduyla Analizi, III. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 16-17 Eylül 2005, s. 147-153, Konya.
 • B. Bolat, C. E. İmrak, Engellilerin Düşey Taşımacılığında Kullanılan Sistemlerin İncelenmesi, II. İletim Teknolojileri Kongresi, 27-28 Mayıs 2005, s. 269-278, İstanbul.
 • M. Alışverişçi, C. E. İmrak, B. Bolat, Düşey Transport Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi ve Geleceği, II. İletim Teknolojileri Kongresi, 27-28 Mayıs 2005, s. 199-210, İstanbul.
 • C. E. İmrak, M. Özkırım, Konveyör Bantlarının Yapıları ve Seçim Esasları, II. İletim Teknolojileri Kongresi, 27-28 Mayıs 2005, s. 239-248, İstanbul.
 • İ. Gerdemeli, C. E. İmrak, M. C. Fetvacı, Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yürüyen Merdivenlerin Optimizasyonu, II. İletim Teknolojileri Kongresi, 27-28 Mayıs 2005, s. 95-104, İstanbul.
 • M. Özkırım, C. E. İmrak, M. C. Fetvacı, Asansör Tesislerinde Planlı ve Erken Uyarıcı Bakım, II. İletim Teknolojileri Kongresi, 27-28 Mayıs 2005, s. 59-66, İstanbul.
 • İ. Gerdemeli, M. Özkırım, C. E. İmrak, Çatallı İstifleyicilerin (Fork-Liftlerin) Bakımlarında Uyulması Gereken Esasları, II. Bakım Teknolojileri Kongresi, 11-14 Mayıs 2005, s. 313-325, Denizli.
 • C. E. İmrak, İ. Gerdemeli, M. C. Fetvacı, Asansör Tesislerindeki Askı Halatlarının Koruyucu Bakım Esasları, II. Bakım Teknolojileri Kongresi, 11-14 Mayıs 2005, s. 23-244, Denizli.
 • M. C. Fetvacı, C. E. İmrak, Dişli Çarklarda Meydana Gelen Hataların Durum İzleme Metoduyla Tespiti, II. Bakım Teknolojileri Kongresi, 11-14 Mayıs 2005, s. 197-206, Denizli.

2004

 • S. Kurt, Bilgisayar Yardımıyla Teknik Resim Eğitiminin Esasları, 4. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu,  24-26 Kasım 2004, s. 174-178, Sakarya.
 • S. Kurt, Bilgisayar Teknolojisi ve İnternet Makina Mühendisliği Eğitimini Nasıl Etkilemektedir, 4. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu,  24-26 Kasım 2004, s. 160-162, Sakarya.
 • R. Demirsöz, C. E. İmrak, Tasarım Aşamasında ve Mühendislik Programlarında Teknik Resmin Yeri ve Uygulaması, I. Ulusal Mühendislik Kongresi, 20-21 Mayıs 2004, s. 85-94, İzmir.

2003

 • C. E. İmrak ve M. C. Fetvacı, Asansör Tesislerinde Koruyucu Bakım Esasları, Bakım Teknolojileri Kongresi, 16-19 Ekim 2003, s. 223-230, Denizli.
 • C. E. İmrak, M. C. Fetvacı, Krenlerin (vinçlerin) Periyodik Koruyucu Bakım Esasları, Bakım Teknolojileri Kongresi, 16-19 Ekim 2003, s.355-364, Denizli.
 • R.Aslan, S. Kurt, Endüstriyel Depolama Tekniklerinin İncelenmesi,  İletim Teknolojileri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, s. 281-290, İstanbul.
 • R. Aslan, S. Kurt, İleticilerde Taşınan Malların Sınıflandırılması, Özellikleri ve Malzeme Hareketleri, İletim Teknolojileri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, s. 269-280, İstanbul.
 • M. C. Fetvacı, C. E. İmrak, Yeni Yaklaşım Direktiflerinde Modüler Sistem ve Asansörlere Uygulanması, İletim Teknolojileri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, s. 253-262, İstanbul.
 • B. Bolat, C. E. İmrak, Konvansiyonel ve Bilgisayar Esaslı Asansör Kontrol Sistemlerinin İncelenmesi, İletim Teknolojileri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, s. 221-228, İstanbul.
 • S. Kurt, İ. Gerdemeli, Kablo Krenlerin Hesap Parametreleri,  İletim Teknolojileri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, s.211-220, İstanbul.
 • C. E. İmrak, R. Demirsöz, Asansör Tesislerinde Bakım ve Yöntemleri, İletim Teknolojileri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, s.203-210, İstanbul.
 • R. Demirsöz, C. E. İmrak, Asansörler ve Yangın Güvenliği, İletim Teknolojileri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, s. 197-202, İstanbul.
 • C. E. İmrak, R. Demirsöz, Asansör Halatları ve Mekanik Yapıları, İletim Teknolojileri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, s.187-196, İstanbul.
 • M. Özkırım, C. E. İmrak, Yürüyen Merdivenlerin ve Bantların Konstrüksiyonu, İletim Teknolojileri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, s. 177-186, İstanbul.
 • C. E. İmrak, M. C. Fetvacı, Kuleli İnşaat Krenleri ve Kullanım Esasları, İletim Teknolojileri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, s. 167-176, İstanbul.
 • İ. Gerdemeli, M. K. Kesikçi, Pnömatik ve Hidrolik Konveyörlerin Konstrüktif Özellikleri ve Hesap Esasları, İletim Teknolojileri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, s. 51-63, İstanbul.
 • S. Kurt, İ. Gerdemeli, Krenlerde Bakım,  İletim Teknolojileri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, s. 43-50, İstanbul.
 • İ. Gerdemeli, M. K. Kesikçi, Zincirlik Konveyörlerde Zincir Baklasının Bilgisayar Yardımıyla Gerilme Analizi, İletim Teknolojileri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, s. 29-41, İstanbul.
 • M. Özkırım, C. E. İmrak, Kevlar Malzemesinin Kevlar Esaslı Konveyör Bantlarının İncelenmesi,  İletim Teknolojileri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, s. 19-28, İstanbul.
 • C. E. İmrak, M. C. Fetvacı, Asansör ve Asansör Ekipmanlarına (CE) Avrupa'ya Uygunluk İşareti Uygulamasının Esasları, İletim Teknolojileri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, s. 9-18, İstanbul.
 • M. C. Fetvacı, C. E. İmrak, Dişli Çarkların Gerilme Analizi İçin Sonlu Eleman Modellenmesi, II. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 26-27 Eylül 2003, s. 363.-370, Konya.
 • M. C. Fetvacı, C. E. İmrak, Sınır Eleman ve Sonlu Eleman Metodlarının Karşılaştırılması, II. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 26-27 Eylül 2003, s. 217-224, Konya.
 • B. Bolat, C. E. İmrak, Transport Tekniği ve Mühendislik Lisans Programlarındaki Yeri, 5. Ulusal Makina Mühendisliği Eğitim Sempozyumu, 7-8 Kasım 2003, s. 299-308, YTÜ. İstanbul.

2002

 • B. Bolat, C. E. İmrak, Makina Mühendisliğinde ve Tasarımda Teknik Resim, 4. Ulusal Makina Mühendisliği Eğitim Sempozyumu, 1-2 Kasım 2002, s. 114-127, YTÜ. İstanbul.
 • B. Bolat, C. E. İmrak, Asansör Mühendisliği ve Eğitimi, 4. Ulusal Makina Mühendisliği Eğitim Sempozyumu, 1-2 Kasım 2002, s. 291-300, YTÜ. İstanbul.

2000 ve öncesi

 • R. Aslan, C. E. İmrak, Asansör Tesislerinde Dinamik Bakım Esasları, 6.Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 15-17 Eylül 1993, s. 241-248, KTÜ, Trabzon.
 • R. Aslan, İ. Gerdemeli, C. E. İmrak,  Kevlar Takviyeli Konveyör Bantları, 5.Denizli Malzeme Sempozyumu, 7-9 Nisan 1993, s. 319-328, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • H. Öztepe, İ. Gerdemeli, C. E. İmrak, Çok Amaçlı Bir Tahrik Grubunun Bilgisayar Yardımı İle Tasarımı, 5. Ulusal Makina Tasarımı ve İmalat Kongresi, s. 53-61, 16-18 Eylül 1992, ODTÜ, Ankara.
 • R. Aslan, İ. Gerdemeli, M. Vural, TS, ISO, DIN ve BS Standartlarında Asansör Standartlarının Karşılaştırılması, I.Ulusal Asansör Sempozyumu 8-9 Haziran 1992, s. 88-92. İzmit
 • İ. Gerdemeli, S. Kurt, C. E. İmrak,  Asansör Tesislerinin Sistematik Bakım Prosedürleri,I.Ulusal Asansör Sempozyumu 8-9 Haziran 1992, s. 120-126. İzmit.
 • S. Anık, İ. Gerdemeli, M. Vural, Asansörlerde Kaynaklı Transport Elemanlarının Konstrüktif Şekillendirme Esasları, 1.Ulusal Asansör Sempozyumu, 8-9 Haziran 1992, s. 20-29. İzmit.
 • T. Arıtan, H. Öztepe, R. Aslan, İ. Gerdemeli, İstanbul Teknik Üniverstisinde Asansör Konusunda Yapılan Eğitim, Öğretim ve Mühendislik Çalışmaları, 1.Ulusal Asansör Sempozyumu, 8-9 Haziran 1992, s. 6-11. İzmit.
 • T. Arıtan, R. Aslan, S. Kurt, Asansörde Emniyet Problemi, 1. Ulusal Asansör Sempozyumu, 8-9 Haziran 1992, s. 67-73,  İzmit.
 • R. Aslan, S. Kurt, M. Vural, Bilgisayar Yardımıyla Asansör Trafik Dizaynı, 1. Ulusal Asansör Sempozyumu, 8-9 Haziran 1992, s. 146-154, İzmit,
 • H. Öztepe, İ. Gerdemeli,  C. E. İmrak, Asansör Tahrik Grubunun Bilgisayar Yardımı İle Tasarımı, I.Ulusal Asansör Sempozyumu, 8-9 Haziran 1992, s. 155-164. İzmit.