Ulusal Makaleler

Ulusal Makaleler
2021
 •  A.Candaş, A.M.Sancak, C.E.İmrak, "Asansör Sistemlerinde Gürültü Ölçümü", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 24, 75-80.
 • A.M.Sancak, A.Candaş,  C.E.İmrak, "Asansör Kabin Kılavuz Ray Konsol Tasarımlarının Deprem Yükü Altında Analizi ve Karşılaştırılması", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 24, 60-66.
2014
 • S.Atay, C.E.İmrak, S.Targıt, U.Şahin, “Belirli Yükleme Koşulları Altında Kılavuz Ray Bağlantı Elemanlarına Etkiyen Kuvvetlerin Tespiti”, Mühendis ve Makina, Kasım 2014, Cilt 55, Sayı 658, s.75-80.
2011
 • C. Erdönmez, C. E. İmrak, Tel Halatların Parametrik Denklemler ile Modellenmesi ve Gerilim Analizi, İTÜ dergisi mühendislik, Haziran 2011, Cilt 10, Sayı 3, s. 93-104.

2010

 • C. E. İmrak, Ö. Salman, Taşıyıcı Halatların Deneysel Gerilme Analizi, Mühendis ve Makina, Temmuz 2010, Cilt 51, Sayı 606, s. 23-29.
 • C. E. İmrak, Ö. Salman, Füniküler Sistemler ve Türkiye’de Kullanımı, Mühendis ve Makina, Haziran 2010, Cilt 51, Sayı 605, s. 37-41.

2008

 • M. C. Fetvacı, C. E. İmrak, Asimetrik Evolvent Düz Dişli Çarkların Matematik Modellenmesi ve Alttan Kesme Analizi, Mühendis ve Makina, Ağustos 2008, Cilt 49, Sayı 583, s. 23-28.

2007

 • M. C. Fetvacı, C. E. İmrak, Asimetrik Evolvent Düz Dişli Çarkların Matematik Modellenmesi ve İmalat Simülasyonu, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2007, Cilt 25, Sayı 4, s. 329 – 337.
 •  C. E. İmrak , A. B. Erdil, M. C. Fetvacı, Yarım Daire Yayılı Yük Altındak Kren Traversinin Modellenmesi ve Gerilme Analizi, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2007, Cilt 25, Sayı 3, s. 297-– 305.
 • M C. Fetvacı, C. E. İmrak , Kremayer Takım ile Evolvent Düz Dişli İmalatının Bilgisayar Simülasyonu, Mühendis ve Makina, Eylül 2007, Cilt 48, Sayı 572, s. 9-15 .
 • M. C. Fetvacı, C. E. İmrak , Evolvent Düz Dişli Çarklarda Diş Kök Eğrilerinin İncelenmesi, Mühendis ve Makina, Temmuz 2007, Cilt 48, Sayı 570, s. 18-25 .

2005

 • M. C. Fetvacı,  ve C. E. İmrak, Düz Dişlilerde Kavrama Çevriminde Gerilmelerin Değişiminin Sonlu Elemanlar Metodu ile İncelenmesi, Mühendis ve Makina,  Haziran 2005, Cilt 46, Sayı 545, s. 19-25.

2004

 • M. K. Kesikçi, M. C. Fetvacı, C. E. İmrak,  Stress Distribution Of The Chain Link By Means Of Boundary Element And Finite Element Methods, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 4/2004, s. 255 -263.
 • M. C. Fetvacı, C. E. İmrak,  Düz Dişli Çark Görsel Materyallerinin Bilgisayar Ortamında Elde Edilmesi, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 4/2004, s. 201 -208.
 • C. E. İmrak, M. C. Fetvacı, Krenlerin (Vinçlerin) Periyodik Koruyucu Bakım Esasları,Mühendis ve Makina, Aralık 2004, Cilt 45, Sayı 538, s. 34-40.
 • C. E. İmrak, M. C. Fetvacı, Asansör Tesislerinde Koruyucu Bakım Esasları, Mühendis ve Makina, Eylül 2004, Cilt 45, Sayı 536, s. 37-41.
 • R. Demirsöz, M. C. Fetvacı ve C. E. İmrak, Hidrolik Asansörlerde Kullanılan Hidrolik Ünitesinin Seçim Ve Dizayn Hesap Esasları, Mühendis ve Makina, Temmuz 2004, Cilt 45, Sayı 534, s. 27-38.
 • M. C. Fetvacı, C. E. İmrak,  ve M.K. Kesikçi, Kalın Cidarlı Borulara Sınır Eleman ve Sonlu Eleman Metodlarının Uygulanması, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 2/2004, s. 74 - 81.
 • M. C. Fetvacı, C. E. İmrak,  Düz Dişli Çarkların Sonlu Elemanlar  Metodu İle Modellenmesi, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 2/2004, s.46 - 54.
 • C. E. İmrak, M. Özkırım,  Neural Networks Application in the Next Stopping Floor Problem of Elevator Systems, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 1/2004, s. 28-37.
 • C. E. İmrak, M. C. Fetvacı, Yukarı Yönde Asansör Trafiği ve Performans Hesabı,Mühendis ve Makina, Nisan 2004, Cilt 45, Sayı 531, s. 18-25.
 • F. Uzuner, M. Gediktaş, Salınım hareketi yapan radyal kaymalı plastik yataklarda sürtünmeitüdergisi/d - Mühendislik Serisi, Cilt:3, Sayı:6, s. 91-98, Aralık 2004.

2003

 • C. E. İmrak ve B. Bolat, Klasik Asansör Kontrol Sistemleri ve Optimum Trafik Kontrollu Sistemlerindeki Gelişmeler, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 2003-3, 2003, s. 24-32.
 • C. E. İmrak ve M. C. Fetvacı, Bilgisayar Desteği ile Dişli Çark Görsel Materyallerin Elde Edilmesi, Mühendis ve Makina, Cilt 44, Sayı 524, Eylül 2003, 48-51.
 • C. E. İmrak ve M. C. Fetvacı, Asansörlerde Acil Kurtarma Sistemlerinin Dizayn Esasları,Mühendis ve Makina, Cilt 44, Sayı 524, Eylül 2003, 19-25.

2000

 • C. E. İmrak ve İ. Gerdemeli, Bantlı Konveyörlerin Bilgisayar Yardımıyla Simülasyonu,Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:13, No:3, Temmuz 2000, s. 681-696.
 • C. E. İmrak, Asansör Tesislerinde Bakım Yöntemleri, Mühendis ve Makina, Ocak 2000, Cilt 41, Sayı 480, s. 37-41.

1999

 • C. E. İmrak ve İ. Gerdemeli, Bilgisayar Destekli Asansör Tahrik Grubu Tasarımı - II. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, Aralık 1999, s.51-68.
 • C. E. İmrak ve İ. Gerdemeli, Bilgisayar Destekli Asansör Tahrik Grubu Tasarımı - I. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, Aralık 1999, s. 35-50.
 • C. E. İmrak,  Computer Aided Design and Its Place In Machine Design, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 1999-4, Aralık 1999, s. 230-239.
 • C. E. İmrak, Bilgisayar Destekli Tasarımda Sentetik Eğriler ve Kanca Çizimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 1999-4, Aralık 1999, s. 213-222.
 • C. E. İmrak, Airy Gerilme Fonksiyonu ve Yiv Formuna Uygulanması, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, No 4, Ekim 1999, s. 1013-1025.
 • C. E. İmrak, Kapalı Mekanlarda İnsan Trafiği ve Asansör Trafik Hesabı, Mühendis ve Makina, Temmuz 1999, Cilt 40, Sayı 474, s. 21-25.

1997

 • C. E. İmrak, Makina Konstrüksiyonu ve Bilgisayar Destekli Tasarım, Gazi Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 12 Sayı 1-2, Aralık1997, s. 37-46.
 • R. Aslan, Bantlı Konveyörlerin Bilgisayar Yardımıyla Tasarımı, Mühendis ve Makina, Cilt 37, Sayı 434, Ocak 1997, 21-24.

1993

 • C. E. İmrak, M. C. Fetvacı, Makina Parçalarının Yorulma Dayanımını Artık Gerilemeler Yardımıyla Arttırma, Mühendis ve Makina, Ağustos 1993, Cilt 34, Sayı 403, s. 26-31.

1992

 • R. Aslan, İ. Gerdemeli, M. Vural, Transport Sistemlerinde Kullanılan Halatların Ömrü ve Muayenesi, Mühendis ve Makina, Cilt 33, Sayı 389, Haziran 1992, 37-41.

1990

 • T. Arıtan, Asansörler, İNŞAAT, Sayı:37, s. 24-28, Aralık 1990.

1983

 • T. Arıtan, Asansör Üretiminde Tarihsel Gelişme, KAYNAK Dergisi, Sayı:16 , s. 14-16, Nisan 1983.

1977

 • H. Öztepe, Dış Basınca Maruz Halkaların, Kemerlerin, Kabukların ve Tüplerin Stabilitesi, Sakarya D.M.M Akademisi Dergisi, Yıl 2, Sayı MMA-1, s. 19-27, İstanbul, 1977.

1976

 • H.Öztepe, Radiale und Axiale Beigungsschwingungen Des Kreisringes und Waelzlagers, İTÜ Kütüphanesi, Sayı:1057, İstanbul, 1976.
 • H.Öztepe, Elastik Cisimlerin Dinamiği, Eğri Eksenli Çubukların Titreşimleri, İTÜ Kütüphanesi, Sayı:1056, İstanbul, 1976.

1975

 • H. Öztepe, Elastik Cisimlerin Dinamiği, Plakların Titreşimleri, İTÜ Kütüphanesi,Sayı:1029, İstanbul, 1975.

1970 ve öncesi

 • U. Köktürk, Kaldırma Makinalarının Statik Hesaplarıyla İlgili Prensipler, Mühendis ve Makina, Cilt 14, Sayı 135, s. 243-
 • T. Arıtan, Über Schwingungen Der Systeme Mit Veraenderlichen Koeffizienten, İTÜ Motorlar Enstitüsü Yayınları, No:40, İstanbul, 1970.
 • G. Dosdoğru,  Kaldırma Makinalarında Korunma Tedbirleri, Mühendis ve Makina, 1968, Cilt 11, Sayı 131, s. 367-369.
 • G. Dosdoğru, Modern Liman Krenlerinin Portal Şekillendirilmeleri, Portal Deformasyonları ve Tekerlek Yükleri, Bulletin of The Technical University of Istanbul, Vol. 13, s. 81-116, 1960.