Tezler

İlgili tez konuları için iletişim:
imrak@itu.edu.tr

Tez Konuları
 • Rüzgar yüklerinin açık alanda çalışan krenler üzerine etkileri ve gerilme analizi
 • Tersanede transport işlerinin planlanması ve optimizasyonu
 • Yük kancalarının eğri eksenli çubuk teorisine analizi ve deneysel olarak gerilme analizi
 • Bilgisayar destekli mühendislikte veri madenciliği ve yapay sinir ağlarının uygulanması.
 • Bilgisayar destekli mühendislikte veri madenciliği ve genetik algoritmaların uygulanması
 • Bilgisayar destekli mühendislikte imalata uygun tasarım ve uygulanması
 • Bilgisayar destekli mühendislikte bakıma uygun tasarım ve uygulanması
 • Bilgisayar destekli mühendislikte montaja uygun tasarım ve uygulanması
 • Asansör kabin titreşimlerinin kılavuz ray deformasyonlarına bağlı olarak deneysel ve sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi
 • Kılavuz ray montaj hatalarının ve dengesiz yüklemenin asansör kabin titreşimlerine etkilerinin sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi
 • Bilgisayar destekli mühendislikte çevreye duyarlı tasarım ve asansör tesislerine uygulanması
 • Hidrolik asansör güç ünitesi performansının deneysel olarak incelenmesi
 • Asansör halatlarının sonlu elemanlarla modellenmesi ve deneysel gerilme analizleri
 • Asansör kabinindeki yolcu sayısının tespiti
 • Kılavuz ray bağlantılarının modellenmesi, montaja uygun tasarımı ve gerilme analizi
 • Asansör kabin patenlerin yapısal incelenmesi ve elektromanyetik paten tasarımı
Doktora Tezleri
 • Hamit ÖZTEPE, Viskoz Akışkan Demetlerinin Parçalanması ve Ortalama Damlacık Çapları, İTÜ Makina Fakültesi, 1966.
 • Remzi ASLAN, Transport Bandlarının Enine Serbest Titreşimlerinin Hesabı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1984.
 • Bülent TÜDEŞ, Daralan Kesitli Çubukların Eğilme Titreşimleri, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1985.
 • İsmail GERDEMELİ, Eksenel Kuvvete Maruz Hareketli Bandların Enine Serbest Titreşimleri, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990.
 • C. Erdem İMRAK, Asansör Sistemlerinin Trafik Analizi, Dizaynı ve Simülasyonu, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
 • Berna BOLAT, Asansör Kontrol Sistemlerinin Genetik Algoritma ile Simülasyonu, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • İsmail ESEN, Hareketli Yükler Altındaki Köprülü Kren Kirişlerinin Dinamik Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • Cengiz ERDÖNMEZ, Mathematical Modeling and Stress Analysis of Wire Ropes under Certain Loading Conditions, İTÜ Bilişim Enstitüsü, 2010.
 • Yusuf Aytaç ONUR, Halat Ömrüne Etki Eden Parametrelerin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 • Özlem SALMAN, Modeling and Analysis Corrosion Fatique Behaviour of Steel Wire Rope, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Yüksek Lisans Tezleri
 • M. GEDİK, Titreşimli Transportörler, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1984.
 • N. GEMALMAYAN, Sürtünme Malzemelerinin (Balatalarının) Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1984.
 • O. B. ÇİMİR, Gezer Köprülü Vinçlerde Optimum Kiriş Kesitlerinin Bilgisayar Yardımı İle Hesaplanması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1985.
 • B. KAVAS, Fleksible Konteyner Taşımacılığı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991.
 • C. E. İMRAK, Bilgisayar Yardımıyla Makina Konstrüskiyonu ve Asansör Tahrik Grubuna Ait CAD Programı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992.
 • S. HÜROL, Çift kutu kirişli köprülü krenlerde optimum kiriş kesitlerinin bilgisayar yardımıyla hesabı ve çizimi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993.
 • İ. ESEN, Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Bilgisayar Yardımıyla Millerin Analizi ve Tasarımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994.
 • F. K. ÇORBACI, Transport Tekniğinde Bir CAD Uygulaması Olarak Köprülü Kren Dizaynı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995.
 • N. KÖKSAL,Konstrüksiyon Sistematiği ve Uygulaması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
 • B. ŞAYLAN, Örgü Makinalarının Mekaniği ve CAD ile Programlanması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
 • G. BOMBACI, Monoray Vinç İmalat Hesapları, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
  Nesrin KADIOĞLU, Bantlı Konveyörlerin Bilgisayarla Tasarımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997.
 • M. D. GÜRDAŞ, Kaynaklı Konstrüksiyonlarda Alüminyum ve Alaşımlarının Kullanımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.
 • T. YILDIRGAN, Eğri eksenli çubuk kancanın bilgisayar yardımı ile tasarımı , İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.
 • E. YARDİBİ, Eksenel Yüklü Eğilmeye Maruz Tel Halatlarda Oluşan Tel Gerilmelerinin İncelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
 • M. AKYOL, Otomotiv Sanayinde Kullanılan Direnç Nokta Kaynak Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.
 • A. GÜLER, Araç İmalatında Homologasyon Kavramı ve Türkiye'deki Uygulanması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
 • A. ÇİL, Yürüyen Merdiven Sistemlerinin Sonlu Elemanlar Metoduyla Analizi ve Optimizasyonu, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
 • M. KOCA, Bilgisayar Destekli Fikstür Tasarımı ve Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
 • H. UZUNOĞLU, Asansör Tahrik Grubu İçin Ses Analizi İle Durum Denetlemesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
 • E. AYHAN, Kanca Yüzeyi Geometrisinin Sentetik Eğiriler İle Modellenmesi ve Optimizsayonu, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
 • K. KESİKÇİ, Zincirlerin Sınır Elemanlar ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Gerilme Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
 • C. ALKIN, Kren Köprülerinin Katı Modellenmesi ve Sonlu Elemanlar Metoduyla Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 • R. DEMİRSÖZ, Asansör Kılavuz Raylarının Gerilme Analizi,  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 • U. DEMİR, Eşzamanlı Mühendislikte Montaja Uygun Tasarım ve Üniversal Asansör Kabin Kapılarına Uygulanması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 • D. ERDOĞAN, Yürüyen Merdivenlerde Kullanılan Lamelli Zincilerin Çeşitli Yöntemlerle Gerilme Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 • A. A. OĞUZ, Kren Tekerleklerinin Modern Sayısal Yöntemler İle Gerilme Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 • G. BİRCAN, Kanca Traverslerinin Parametrik Tasarlanmaları Gerilme Analizleri Ve Prototip Üretim Yöntemlerinin İncelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 • B. YAVUZ, Birleştirilmiş Sınır Eleman ve Sonlu Eleman Metoduyla Gerilme Analizi ve Düz Dişli Çarklara Uygulanması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 • T. F. HAKİM, Hidrolik Asansör Seviyeleme Kontrolü Deney Düzeneği, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 • M. E. TURFAN, Hermetik Pistonlu Kompresörlerde Sürtünme Kayıplarının İncelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 • A. ERDİK, Portal Kren Gövdesinin Sonlu Elemanlarla Modellenmesi ve Statik Gerilme Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • Y. A. ONUR, Asansör Kabin Çerçevelerinin Bilgisayar Ortamında Tasarımı ve Sonlu Elemanlarla Yapısal Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • S. İNCELER, Otomatik Stoklama Sistemi İşletme Uygulaması Sistem Tasarımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • S. T. YALÇINKAYA, Metal Enjeksiyon Tezgahına Ergimiş Metal Besleme Robotu Tasarımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • B. UZUNOĞLU, Kardan Şaftının Geometrik Modellenmesi ve Sonlu Elemanlar Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • Ö. ŞENTÜRK, Eksenel Yüklü Tel Halatların Sonlu Elemanlar Metoduyla Modellenmesi ve Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • A. B. ERDİL, Portal Krenlerin Tasarımı ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Gerilme Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • S. YEŞİLPINAR, Toplam Kalite Yönetimi,İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • S. BEDİR, Çift Yönlü Asansör Fren Bloklarının Modellenmesi ve Sonlu Elemanların Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • A. ÖZDEMİRKIRAN, Bilgisayar Destekli Mühendislikte Montaja ve Bakıma Uygun Tasarım ve Uygulaması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 • B. ÜNAL, JIB Portal Kren Konstrüksiyonunun Mukavemet Hesapları ve Sonlu Elemanlar Metoduyla Gerilme Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 • Ö. KÖSEMEN, Asansör Taşıyıcı Halatlarının Statik Yük Altında Deneysel Gerilme Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 • M. ERSAVAŞ, Çift Yönlü Ani Tip Fren Bloklarının Modellenmesi, Test ve Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • İ.B. HARAÇ, Kurutucularda Tahrik Mekanizması Problemlerinin İncelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • E. KURAL, Çamaşır Makinası Kazan Körüğü Test Aparatının Tasarım Süreci, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • E. S. GÜREL, Design for Recyling in Concurrent Engineering, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • S. KOÇ, Asansör Kılavuz Ray Konsollarının Gerilme Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • M. ULUGERGERLİ, Eşzamanlı Mühendislikte Montaja Uygun tasarım ve Uygulaması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • B. SALMAN, Sonsuz Vidalar ve Sonsuz Vida Karşılık Dişlisi Helisel Dişli Matematik Modellemesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • D. ÖZER, İletken Tel Kopma Deneylerinin Simülasyonla Karşılaştırılarak İyileştirilmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • E. KAYAOĞLU, Kren Konstrüksiyonunda Kullanılan Dikdörtgen Levhaların Yayılı Yük Altındaki Davranışlarının İncelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • Ö. SALMAN, Taşıyıcı Halatların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 • S. ÖZPERK, Montaja Uygun Tasarım Prensipleri ile Buzdolabında Hareketli Kapı Rafı Tasarımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 • C.O. BULUT, Hareketli Yüklere Maruz Köprülü Kren Kirişlerinin Dinamik Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 • S. ELMALI, Kılavuz Ray Bağlantı Elemanlarının Gerilme Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 • A. Gökhan HASAN, Hareketli Yüke Maruz Euler-Bernoulli Tipi Kirişlerin Dinamik Davranışlarının İncelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 • M. KOCAMAN, Product Design Assembly Application, Traffic Design and Simulation on Double Deck Elevator Systems,  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 • M. ALTUNTAŞ, Asansör Kılavuz Ray Bağlantı Elemanlarının Deneysel Gerilme Analizi,İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 • S. ATAY, Komple Ray Bağlantı Sisteminin Deneysel Gerileme Analizi,  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • A. CANDAŞ, Bir JIB Krenin Deneysel Gerilme Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • M. ALTUĞ, Elektrikli Ev Aletlerinde Arayüz Aydınlatması Tasarımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
 • K. EKŞİOĞLU, Çalışan Asansörlerin Trafik Modellemesi ve Optimizasyonu, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
 • R. ÖZGÜR, İnsan Asansörlerinin Mevcut Durumunun Analizi ve Güvenlik Düzeyinin Arttırılmasının Araştırılması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
 • C. TOPTAŞ, Yassı Çelik Haddelemede Kullanılan Sıcak Şerit Haddehane Hadde Merdanelerinin Aşınma Parametrelerinin Optimizasyonu ile Servis Ömürlerinin Uzatılması,İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.
 • K. ÇITIR, Nükleer Tesislerde Kullanıma Uygun Çift Ana Kirişli Gezer Köprülü Bir Krenin Tasarımı ve Yapısal Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.
 • A. SOLAK, Kömür Madenleri için Bantlı Konveyör Tasarımı ve Tasarım Parametrelerinin Optimizasyonu, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.
 • N. ÇOLAK, Şehirlerarası Otobüslerde Devrilme Anında Yaşam Alanı Koruyucu Taşıyıcı Unsurların Tasarım ve Optimizasyonu, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.
 • F.H. AVCI, Yolcu Güvenliğini Güvence Altına Alan E.C.E. Regülasyonuna Göre Otobüs Gövde Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.
 • A. PEHLİVAN, Elyaf Sarma ile Üretilen Kompozit Yapılardaki Basınçlı Kapların Değişik Yüklemelerde Modellenmesi’, İTÜ.Bilişim Enstitüsü, 2017.
 • H.H. ÖREN, Asansör Soğutma Yükleri ve İklimlendirilmesi, İTÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.