MAK 107 Makina Tasarımına Giriş 2+1 (2,5 kredi) (4 ECTS kredisi)

 Değerlendirme Sistemi      Belgeler  
 Yıliçi Başarı Değerlendirme
    Yıl içi sınav (1)
    Uygulama (12)
    Ödev (2)
Yarıyıl Sonu Başarı Değerlendirme
    Yarıyıl İçi Başarı Notu
    Final (Yarıyıl Sonu Sınavı)

%40
%40
%20

%50
%50
   Ders Katalog Formu
 Ders Notları

 


Dersin İçeriği
 • Mühendislikte Teknik Resim
 • Çizgilerin Anlamları
 • Teknik Yazı
 • Ölçülendirme Esasları
 • İzdüşüm Prensipleri
 • Görünüşlerin Çizilmesi
 • Kesit Görünüşler
 • Perspektif Resimler
 • Yüzey İşleme Sembolleri
 • Makina Malzemesi Sembolleri
 • Makina Montaj Resmi
 • Bağlama Elemanlarının Çizimi
 • Kaynak Sembolleri
 • Boyut Toleransları
 • Geometrik Toleranslar
 Dersin Amacı
 • Teknik resim çizimlerini hazırlama ve okuma becerisi kazandırmak
 • Teknik resimler üzerinde ölçülendirme, yüzey işleme sembollerini, geçme ve geometrik tolerans kullanma becerisi kazandırmak,
 • Standart makina elemanlarını ve makina montaj resimlerini çizebilme becerisi kazandırmak.
Bilgi ve Beceriler

Bu dersi geçen öğrenciler;

 • Serbest elle çizebilir ve teknik yazı yazabilir.
 • Teknik resimleri ölçülendirebilir.
 • Makina parçalarının görünüşlerini çizebilir.
 • Makina parçalarının kesit görünüşlerini çizebilir.
 • Yüzey işleme sembollerini resim üzerinde gösterebilir.
 • Makina elemanlarının teknik resimlerini çizebilir.
 • Makina montaj resimlerini çizebilir.
 • Boyutsal ve geometrik tolerans hesaplayabilir ve resim üzerinde gösterebilir.
 Ders Kitabı ve Kaynaklar
 • Mühendislik Çizimin Esasları, S.Kurt, İ.Gerdemeli, C.E.İmrak, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005.
 • ​Engineering design graphics : AutoCAD 2007, J.H. Earle, Pearson/Prentice Hall, New York, 2008
 • ​Teknik Resim, Temel Bilgiler, İ.Z.Şen,N.Özçilingir, DE-HA Yayın, İstanbul, 2007
 • ​Makine Resmi, İ.Z.Şen,N.Özçilingir, DE-HA Yayın, İstanbul, 2007
 • ​Engineering Graphics, F.E.Giesecke, et.al., Pearson/Prentice Hall, New Jersey, 2004
 • ​Technical Graphics Communication, G.R.Bertoline, et.al., McGraw-Hill, Boston,2003
Ders Planı
 1. Teknik Resme Giriş ve Teknik Yazı
 2. Ölçülendirmenin Esasları ve Yassı Parçalar
 3. İzdüşüm Prensipleri ve Görünüşler
 4. Görünüşler
 5. Kesit Görünüşler
 6. Yüzey Pürüzlülüğü ve Yüzey İşleme Sembolleri
 7. Perspektif Resimler
 8. Makina Montaj Resmi
 9. Bağlama Elemanlarının Çizimi
 10. Makina Elemanlarının Çizimi-1
 11. Makina Elemanlarının Çizimi-2
 12. Kaynak Sembolleri
 13. Boyut Toleransları
 14. Geometrik Toleranslar