MKS 593 Konstrüksiyonda Tolerans Analizi 3+0 (3 kredi) (3 ECTS kredisi)

 Değerlendirme Sistemi      Belgeler  
 Yıl içi sınav
 Proje
 Ödev
 Final
%30
%10
%20
%40
   Ders Katalog Formu
 Ders Notları


 


Dersin İçeriği

Bu derste, öğrenciler montaj parçaları arasında boyutun ve toleransların montajın çalışmasına etkisini tolerans analizi kullanarak çözümlemeyi öğrenecektir. Mühendisler eş çalışan parçaların ve montajların fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için şekil ve geçme toleranslarının uyumlu olmasına karar vermek durumundadır. Üretim, kontrol, montaj ve servis işlemlerinde var olan konstrüksiyonların problemlerini çözümlemek için tolerans teknikleri bilinmelidir.

 Dersin Amacı
 • Toleranslandırma teknikleri öğretmek
 • Üretimde tolerans analizini yapabilmek
 • Montajda tolerans analizini öğretmek
 • Bilgisayar yardımıyla tolerans analizi yapabilmek
Bilgi ve Beceriler

Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:

 • Fonksiyonel toleranslandırma yapabilir.
 • Üretimde tolerans analizi hesaplaması yapabilir.
 • Elle tolerans tablosu yapabilir.
 • Bilgisayar yardımıyla tolerans analizi yapabilir.
 • Mastar tasarımı yapıp, projelendirebilir.
 • Doğru toleranslandırma ve maliyet analizi yapabilir.
 Ders Kitabı ve Kaynaklar
 • Meadows J. D. (2009), Geometric Dimensioning and Tolerancing Applications and Measurement, ASME Press, New York. . ISBN: 978-0-9714401-6-6, TS172.M43
 • Cogorno, Gene. (2010), Geometric Dimensioning and Tolerancing for Mechanical Design McGrawHill: New York. ISBN: 9780071491822
 • Fischer, Bryan R.,(2004), Mechanical Tolerance Stackup and Analysis, Marcel Dekker, Inc., New York. . ISBN: 0-8247-5379-8, TS172.F57
 • Meadows J. D. (1994), Measurement of Geometric Tolerances in Manufacturing, ASME Press, New York. . ISBN: 0-8247-0163-1
 • Foster, L.W. (1994) Geo-Metrics IIIm, The Metric Application of Geometric Dimensioning and Tolerancing Techniques, Addison-Wesley: Reading, ISBN: 0-201-63343-4
Ders Planı
 1. Konstrüksiyonda boyut ve geometrik toleranslandırma esasları
 2. Tolerans analizi ve grafik analiz
 3. İstatistiksel tolerans analizi
 4. Çap ve radius toleranslamanın esasları
 5. Malzeme şartları değişenlerinin analizi
 6. Geometrik boyut ve toleranslandırmanın Gelişmiş boyut toleranslandırma metoduyla analizi
 7. Parça toleranslarının hesabı
 8. Montajda son tolerans analizi
 9. Boşluklu ve sabit bağlama elemanları formülleri
 10. Tolerans hesaplamasında raporlama şekilleri
 11. Tolerans toplamında şekil toleransları
 12. Tolerans yönü ve trigonometrik tolerans hesabı
 13. Montajda istenilen toleransla parçaların toleranslarını hesaplama
 14. Geometrik boyutlandırma ve toleransların imalatta ölçülmesi