MAK 200 Atölye 0+8 (kredisiz) (3 ECTS kredisi)

 Değerlendirme Sistemi      Belgeler  
 Uygulama (7)
 Final


%50
%50


   Ders Katalog Formu
 Ders Notları


 


Dersin İçeriği
 • Talaşlı imalat, kaynak ve döküm konularını içeren imalat teknolojisinde kullanılan makine ve teçhizat ile bunlar üzerinde pratik uygulamalar
 • Konvansiyonel ve bilgisayar destekli teknik resim uygulamaları
 Dersin Amacı
 • Talaşlı imalat bilgisi ve becerisi kazandırmak
 • Dökümle imalat bilgisi ve becerisi kazandırmak
 • Kaynaklı imalat bilgisi ve becerisi kazandırmak
 • Atölye ortamında ölçme bilgisi ve becerisi kazandırmak
 • Makina parçalarının konvansiyonel ve bilgisayar destekli teknik resimlerinin yaratılması
Bilgi ve Beceriler

Bu dersi geçen öğrenciler;

 • Konvansiyonel takım tezgahını kullanabilir
 • Faklı kaynak metodlarını uygulayabilir
 • Döküm yöntemiyle parça imal edebilir.
 • Mekanik ölçüm aletlerini kullanabilir.
 Ders Kitabı ve Kaynaklar
 • Makina Bilgisi, M. Akkurt, Birsen Yayınevi, 2007.
 • Mühendislik Çizimin Esasları, S.Kurt, İ.Gerdemeli, C.E.İmrak, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005.
 • Ölçme Bilgisi ve Kontrol, M.Bağcı, Y.Erişkin, Milli Eğitim Basımevi, 1999.
 • Atelye ve Teknoloji-1, Ş.Özcan, H.Bulut, Gül Yayınevi, 1991.
 • Atelye ve Teknoloji-2, Ş.Özcan, H.Bulut, Gül Yayınevi, 1991.
 • Atelye ve Teknoloji-3, Ş.Özcan, H.Bulut, Gül Yayınevi, 1991.
 • Metalwork Technology, G.H. Thomas, Bath Press, 1972.
Ders Planı
 1. Torna – 1
 2. Torna – 2
 3. Freze – 1
 4. Freze – 2
 5. Planya – 1
 6. Planya -2
 7. Kaynak -1
 8. Kaynak -2
 9. Döküm -1
 10. Döküm – 2
 11. Ölçme ve inceleme -1
 12. Ölçme ve inceleme -2
 13. Teknik resim -1
 14. Teknik resim -2