MAK 4023 Transport Tekniği 2+1 (2,5 kredi) (3 ECTS kredisi)

 Değerlendirme Sistemi      Belgeler  
 Sunum
 Dönem Projesi
 Final

%30
%30
%40

   Ders Uygulama Belgesi
 Ders Katalog Formu
 Ders Notları
 Notlar 
 


Dersin İçeriği
 • Endüstriyel taşıma ve taşınacak malların gruplandırılması
 • Tesis içi ve dışında transport işlerinin analizi ve uygun transport makinalarının seçim esasları
 • Kaldırma makinaları elemanlarının tasarımı
 • Kren tasarımı
 • Asansör tasarımı
 • Konveyörlerin tasarımı
 • Parça yüklerin depolanması.
 Dersin Amacı
 • Uygun transport makinası seçme becerisi kazandırmak
 • Kaldırma makinaları elemanlarının hesaplanması becerisi kazandırmak
 • Kren tasarımı yapabilme becerisi kazandırmak
 • Asansör projelendirme becerisi kazandırmak
 • Konveyör sistemleri tasarımı becerisi kazandırmak
Bilgi ve Beceriler

Bu dersi geçen öğrenciler;

 • Endüstriyel taşıma sistemi seçimi ve malzeme akış planı yapabilir.
 • Uygun depolama tesis seçimi ve tasarımı yapabilir.
 • Vinç konstrüksiyonu ve elemanları tasarımı yapabilir.
 • Kren seçimi ve tasarımı yapabilir.
 • Asansör tasarımı ve mekanik hesaplarını yapabilir.
 • Konveyör seçimi ve tasarımı yapabilir.
 Ders Kitabı ve Kaynaklar
 • Materials Handling Handbook, D.E. Mulcahy, McGraw-Hill, New York, 1999
 • Asansörler ve Yürüyen Merdivenler, E.İmrak & İ.Gerdemeli, Birsen Yay, 2000
 • Sürekli Transport Sistemleri, İ.Gerdemeli, C.E.İmrak, M.K.Kesikçi, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005
 • Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar Cilt 1 ve 2, S.Kurt, G.M.Kutay, R.Aslan, MMO Yayını No.483, İstanbul, 2008
 • Cranes-design, and practice, and maintenance, J. Verschoof, Professional Engineering Publishing, London, 2000
 • Materials Handling Handbook, R.A. Kulwiec, Wiley, New York, 1985
Ders Planı

Hafta 1 – Endüstriyel taşıma (iç ve dış taşıma)
Hafta 2 – Malzemelerin sınıflandırılması
Hafta 3 – Kaldırma makinaları (elle tahrik, elektrikle tahrik)
Hafta 4 – Kaldırma makinaları (halatlı)
Hafta 5 – Kaldırma makinaları (zincirli)
Hafta 6 – Mekanik frenler (pabuçlu, diskli, bantlı)
Hafta 7 – Hareket mekanizmaları (yürütme, döndürme, açıklık değiştirme)
Hafta 8 – Kren çeşitleri ve konstrüksiyon
Hafta 9 – Asansörler ve yürüyen merdivenler
Hafta 10 – Konveyörler (çekme elemanlı)
Hafta 11 – Konveyörler (çekme elemansız)
Hafta 12 – Konveyörler (akışkanlı)
Hafta 13 – Malzeme akışı ve transport planlama
Hafta 14 – Endüstriyel depolama