MAK 4023 Transport Tekniği 2+1 (2,5 kredi) (3 ECTS kredisi)

 Değerlendirme Sistemi      Belgeler  
Yarıyıl İçi Başarı Notu
   Yıl İçi Sınav (1)
   Sunum
   Dönem Projesi

Yıl Sonu Başarı Notu
   Yarıyıl İçi Başarı Notu 
   Final


%40
%20
%40


%60
%40

   Ders Katalog Formu
 Ders Notları
 


Dersin İçeriği
 • Endüstriyel taşıma ve taşınacak malların gruplandırılması.
 • Tesis içi ve dışında transport işlerinin analizi ve uygun transport makinalarının seçim esasları.
 • Kaldırma makinaları elemanlarının tasarımı.
 • Kren tasarımı.
 • Asansör tasarımı.
 • Konveyörlerin tasarımı.
 • Parça yüklerin depolanması.
 Dersin Amacı
 • Uygun transport makinası seçme becerisi kazandırmak.
 • Kaldırma makinaları elemanlarının hesaplanması becerisi kazandırmak.
 • Kren tasarımı yapabilme becerisi kazandırmak.
 • Asansör projelendirme becerisi kazandırmak.
 • Konveyör sistemleri tasarımı becerisi kazandırmak.
Bilgi ve Beceriler

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 • Endüstriyel taşıma sistemi seçimi ve malzeme akış planı yapabilir,
 • Uygun depolama tesis seçimi ve tasarımı yapabilir,
 • Vinç konstrüksiyonu ve elemanları tasarımı yapabilir,
 • Kren seçimi ve tasarımı yapabilir,
 • Asansör tasarımı ve mekanik hesaplarını yapabilir,
 • Konveyör seçimi ve tasarımı yapabilir.
 Ders Kitabı ve Kaynaklar

 Ders kitabı:

 • Introduction to Material Handling, S. Ray, New Age Publ. New Delhi, 2008

 Diğer kaynaklar:

 • Asansörler ve Yürüyen Merdivenler, C.E.İmrak, İ.Gerdemeli, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000
 • Sürekli Transport Sistemleri, İ.Gerdemeli, C.E.İmrak, M.K.Kesikçi, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005
 • Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar Cilt 1&2&3, S.Kurt, G.M.Kutay, R.Aslan, MMO Y.No.483, 2008
 • Cranes-design, and practice, and maintenanceJ. Verschoof,  Profes Eng Publishing,  London, 2002
 • Conveyors and Related EquipmentA.Spivakovsky, V.Dyachkov, Peace Publ. Moscow, 1966
 • Materials Handling Handbook, D.E. Mulcahy, McGraw-Hill, New York, 1999
 • Materials Handling Handbook,R.A. Kulwiec, John Wiley & Sons, New York, 1985
Ders Planı

 Hafta 1 – Endüstriyel taşıma (iç ve dış taşıma)
 Hafta 2 – Malzemelerin sınıflandırılması
 Hafta 3 – Kaldırma makinaları (elle tahrik, elektrikle tahrik)
 Hafta 4 – Kaldırma makinaları (halatlı)
 Hafta 5 – Kaldırma makinaları (zincirli)
 Hafta 6 – Mekanik frenler (pabuçlu, diskli, bantlı)
 Hafta 7 – Hareket mekanizmaları (yürütme, döndürme, açıklık değiştirme)
 Hafta 8 – Kren çeşitleri ve konstrüksiyon
Hafta 9 – Asansörler ve yürüyen merdivenler
 Hafta 10 – Konveyörler (çekme elemanlı)
 Hafta 11 – Konveyörler (çekme elemansız)
 Hafta 12 – Konveyörler (akışkanlı)
 Hafta 13 – Malzeme akışı ve transport planlama
 Hafta 14 – Endüstriyel depolama