MKS 540 Düşey Transport Sistemleri 3+0 (3 kredi) (3 ECTS kredisi)

 Değerlendirme Sistemi      Belgeler  
 Yıl içi sınav (2)
 Ödev (3)
 Final

%30
%30
%40

   Ders Katalog Formu
 Ders Notları


 


Dersin İçeriği
 • Düşey transport sistemlerine olan talebin incelenmesi
 • Kapalı mekanlarda insan trafik hareketliliği ve trafik analizi
 • Mekanik asansör dizayn esasları ve elemanlarının yapıları
 • Hidrolik asansör konstrüksiyonları
 • Yürüyen merdiven ve bantların konstrüksiyonları
 • APM sistemleri
 Dersin Amacı

Kapalı mekanlarda insan trafik hareketliliğini karşılamak ve yüklerin düşey doğrultuda taşınmasını sağlamak gayesiyle kullanılan asansör tesislerinin, yürüyen merdiven ve diğer düşey transport sistemlerinin seçimi ile bunlarla ilgili mekanizmaların ve elemanların tasarımının yapılmasıdır.

Bilgi ve Beceriler

Bu dersi geçen öğrenciler;

 • Asansör trafik analizi
 • Uygun düşey transport sistemlerini seçimi
 • Düşey tansport sistemlerinin dizaynı
 • Düşey transport sistemleri mekanizmalarının ve elemanlarının konstrüksiyonu becerilerini kazanırlar.
 Ders Kitabı ve Kaynaklar
 • Asansörler ve Yürüyen Merdivenler, E. İmrak & İ. Gerdemeli, Birsen Yay, 2000
 • Vertical Transportation: Elevators and Escalators, G.R.Strakosch, John Wiley&Sons.,1990
 • Elevator Traffic Analysis, Design and Control, G.C.Barney, S.M Dos Santos, Peter Per. Ltd., 1992
 • Elevator Traffic Handbook, G.C. Barney, Spon Press., 2003
 • Transportation Systems in Buildings, PH.Day, CIBSE Publ., 2000
Ders Planı
 1. Düşey transporta talepler ve transport sistemleri
 2. Kapalı mekanlarda insan trafik hareketliliği ve trafik analiz
 3. Asansör mekanik dizayn esasları ve elemanlarının yapıları
 4. Elektrik tahrik ve kumanda sistemleri
 5. Hidrolik asansörlerin konstrüksiyonları
 6. Yatay asansörler ve konstrüksiyon esasları
 7. Yürüyen merdiven ve bantların konstrüksiyonları
 8. Düşey transport sistemlerinin montaj esasları
 9. Standartlar ve emniyet tertibatları
 10. Modernizasyon ve bakım esasları
 11. Asansör ve yürüyen merdivenlerin projelendirilme esasları
 12. Otomatik insan taşıma (APM) sistemleri
 13. Özel düşey taşıma sistemlerinin tanıtılması
 14. Düşey transport sistemlerinde bilgisayar uygulamaları