Yük. Müh. Eren Kayaoğlu

eren

Tel +90 216 467 58 85
e-posta eren@teslarom.com
Adres Erenköy PTT Müd. P.K. 103 34738 İstanbul Türkiye
teslarom.com
Kişisel web sayfası
Çalışma ve İlgi Alanları
Tel halatlı titreşim sönümleyiciler, yapısal analiz, bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik, asansör teknolojileri, CAD/CAE, FEM, teknik resim.

Eğitim ve Akademik Geçmiş
2009 - ... Doktora, İTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Doktora Programı
2009 Yüksek Lisans, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Konstrüksiyon Programı
2007 İTÜ Makina Fakültesi, Konstrüksiyon Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
2007 Lisans, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü,
2004 Lisans, YTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği
1998 Lise, Özel Kalamış Lisesi, Fen Bilimleri Programı

Yardımcı olduğu dersler
Lisans Dersleri
RES 105
RES 112ELisansüstü Dersleri
MKS 533

Akademik ve İdari Görevler
-
Diğer Görevler / Üyelikler
UCTEA Chamber of Mechanical Engineers

Çalışma Alanları