Ar. Gör. Umut Şahin

Umut Şahin

Tel +90 212 293 1300 / 2449
Faks +90 212 245 0795
Oda 221
e-posta sahinumu@itu.edu.tr
Adres
Çalışma ve İlgi Alanları
Yapısal analiz, sonlu elemanlarla modelleme ve analiz, bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik, CAD/CAE, FEM, teknik resim, bilgisayar destekli teknik resim.

Eğitim ve Akademik Geçmiş
2013 ... Doktora, İTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Doktora Programı
2013 Yüksek Lisans, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Konstrüksiyon Programı
2013 YTÜ Makina Fakültesi, Konstrüksiyon Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
2013 Lisans, YTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği

Yardımcı olduğu dersler
Lisans Dersleri
RES 105
RES 112ELisansüstü Dersleri


Akademik ve İdari Görevler
-
Diğer Görevler / Üyelikler
-

Çalışma Alanları