Öğr. Gör. Adem Candaş

Adem Candaş

Tel +90 212 293 1300 / 2450
Faks +90 212 245 0795
Oda 221
e-posta candas@itu.edu.tr
Adres
Kişisel web sayfası
Özgeçmiş
Çalışma ve İlgi Alanları
Nümerik analiz, yapısal analiz, sonlu elemanlarla modelleme ve analiz, sınır elemanlarla modelleme ve analiz, eşzamanlı mühendislik, bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik, asansör teknolojileri, CAD/CAE, FEM, teknik resim, bilgisayar destekli teknik resim.

Eğitim ve Akademik Geçmiş
2018 Ziyaretçi Araştırmacı (3 ay), Strathclye Üniversitesi, Glasgow, UK
2013 ... Doktora, İTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Doktora Programı
2017 Yüksek Lisans, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Yer Sistem Bilimleri Programı
2015 ... Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı
2013 Yüksek Lisans, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Konstrüksiyon Programı
2013 Lisans, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü,
2010 İTÜ Makina Fakültesi, Konstrüksiyon Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
2010 Lisans, İTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği
2005 Lise, Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi

Yardımcı olduğu dersler
Lisans Dersleri
RES 105
RES 112E
MAK 4023
IML 332E

ES 161Lisansüstü Dersleri
MAK 537E
MAK 540
MAK 546
MAK 625

Akademik ve İdari Görevler
2010-...     Transport Tekniği Grubu web sitesi yönetimi
2005-2010 İTÜ Makina Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı, Yarı Zamanlı öğrenci

Diğer Görevler / Üyelikler
-

Çalışma Alanları