Prof. Dr. C. Erdem İmrak

Dr. C. Erdem İMRAK
Tel +90 212 293 1300 / 2576
Faks +90 212 245 0795
Oda 224
e-posta imrak@itu.edu.tr
Adres
Kişisel web sayfası

Çalışma Alanları
Nümerik analiz, yapısal analiz, sonlu elemanlarla modelleme ve analiz, sınır elemanlarla modelleme ve analiz, eşzamanlı mühendislik, bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik, asansör teknolojileri, CAD/CAE, FEM, teknik resim, bilgisayar destekli teknik resim.


Eğitim ve Akademik Geçmiş
2008 Profesör
1998 Üniversite Doçenti
1996 Öğretim Görevlisi
1996 Doktora, İTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Doktora Programı
1992 Yüksek Lisans, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Konstrüksiyon ve İmalat Programı
1990 İTÜ Makina Fakültesi, Konstrüksiyon Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
1990 Lisans, İTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği


Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri
Lisans Dersleri
MAK 105
MAK 110 E
MAK 4023
IML 332E

ESEN 104
7MKM51117

Lisansüstü Dersleri
MKS 537E
MKS 540Akademik ve İdari Görevler
2000            CADD Laboratuvarı grup yöneticisi
1999-2001 Makina Mühendisliği Bölüm Başkan yardımcısı
2001-2010 Makina Fakültesi Dekan Yardımcısı
2003-2006 Fakülte Kurulu Üyesi
2002-2004 Disiplin Komisyonu Yürütücüsü
2002            Konstrüksiyon Programı Yürütme Kurulu üyesi
2009            Makina Mühendlisliği Lisans Programı Yürütücüsü


Diğer Görevler / Üyelikler
Makina Mühendisleri Odası Üyesi, IAEE üyesi, ASME Üyesi, OIPEEC Üyesi;The European Elevator Magazine ELEVATORI dergisinde Uluslararası Kurul Üyesi ve Türkiye Uluslararası Raportörlüğü, Asansör Dünyası dergisi Danışma Kurulu Üyeliği, Kaynak Tekniği Derneği Başkan Yardımcılığı, Mühendis ve Makina Dergisi Yayın Kurulu Üyesi 

Çalışma Alanları