Öğr. Gör. Dr. Mustafa Özkırım (Emekli)

Mustafa Özkırım

e-posta ozkirimmu@itu.edu.tr
Adres
Kişisel web sayfası
Çalışma Alanları
Transport tekniği, endüstri mühendisliği, esnek üretim sistemleri, düşey transport sistemleri ve dizaynı, Teknik resim

Eğitim ve Akademik Geçmiş
2007 İTÜ Makina Fakültesi, Konstrüksion Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi
Şef, Haydarpaşa Liman İşletmesi

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri
Lisans Dersleri
RES 103
RES 103E
RES 105
RES 105E
RES 112E
FİZ 292ELisansüstü Dersleri

Akademik ve İdari Görevler

Diğer Görevler / Üyelikler
Makina Mühendisleri Odası Üyesi

Çalışma Alanları